Ons Inclusiemodel

Om een bedrijfsomgeving inclusief te maken, moeten we ons richten op zowel het organisatorische niveau, als het teamniveau en individuele niveau. Het door The Inclusion Partners ontwikkelde Inclusiemodel vormt een leidraad bij het werken hieraan.

Organisatorisch niveau

Strategie, cultuur en personeelsbestand op elkaar afstemmen. Welke richting gaat de organisatie uit? Wat zijn de langetermijndoelstellingen? Helpen normen, waarden en overtuigingen om deze doelen te bereiken? Zijn de juiste vaardigheden, kennis, ervaring en persoonlijkheden voorhanden? Zo niet, dan zullen interne krachten zich vrijwel zeker (blijven) verzetten tegen verandering.

Team en individueel niveau

Voor het bereiken van strategische doelen is een klimaat van vertrouwen, transparantie en afrekenbaarheid onontbeerlijk. Dit vergt verandering van binnenuit, zelfbewustzijn en ervaren wat investeren in relaties opbrengt.

The-Inclusion-Partners-model-2018-normal

Ontmoet The Inclusion Partners

Neem contact op en laat ons weten hoe we kunnen helpen.


    Yes, I understand and agree my personal data will be stored.