Een omgeving creëren op basis van inclusie

Organisaties die succesvol zijn in het creëren van een inclusieve omgeving – een sfeer waarin alle mensen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en toegang hebben tot dezelfde kansen – zullen een noodzakelijk voordeel hebben om succesvol te profiteren hiervan. Wij helpen individuen, teams en organisaties om een inclusieve omgeving te creëren die hen in staat stelt om eigenaarschap en commitment te krijgen voor het behalen van resultaten.

Organisaties zijn traditioneel sterk in het stellen van strategische doelen, het inrichten van processen en het vormgeven van werkmethodieken, functies en overlegstructuren.

Medewerkers zijn de basis

Wat daarbij echter vaak wordt vergeten is dat het uiteindelijk de medewerkers zijn die de organisatie maken. Alleen als zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen, ontstaat een werkcultuur die gekenmerkt wordt door een hoge energie en creativiteit – harde voorwaarden om het tempo van de technologische innovatie te kunnen volgen en nieuwe businessmodellen te kunnen ontwikkelen.

Het gevolg van dit gebrek aan aandacht voor de ‘menselijke factor’ is dat in veel organisaties sprake is van een niet-energieke werkcultuur die zich kenmerkt door een gebrek aan initiatief, onderling wantrouwen, conformisme en vasthouden aan de status quo.

We noemen zo’n cultuur ook wel ‘giftig’. Werknemers die er al langer in werken, lijken zo’n toxisch milieu vaak als iets onveranderlijks te hebben geaccepteerd. En door onze menselijke behoefte aan acceptatie en veiligheid passen nieuwe medewerkers zich doorgaans snel aan zo’n giftige cultuur aan.

De 4 pijlers

Het doorbreken van die zichzelf versterkende negatieve bedrijfscultuur vraagt om moed – op de eerste plaats van het topmanagement. Zij moeten durven sturen op een inclusieve werkcultuur, gebaseerd op vier pijlers:

Vertrouwen
Vertrouwen is de sleutel voor het bouwen van sterke relaties in elke omgeving.

Transparantie
Open interactie tussen mensen, het geven van feedback, je uit kunnen spreken.

Verantwoordelijkheid
Niet bang zijn voor interpersoonlijke fricties, een collegiale houding als voorwaarde om elkaar verantwoordelijk te houden en een sterke teamdynamiek te ontwikkelen.

Zelfreflectie
De katalysator van intelligentie, gebaseerd op intellectuele en emotionele harmonie. Het inherente vermogen om zowel te voelen als te redeneren.

Het Inclusiemodel

Het Inclusiemodel van The Inclusion Partners is een betrouwbaar kompas op weg naar zo’n inclusieve werkcultuur waarin medewerkers zich veilig en gerespecteerd voelen en authentiek kunnen zijn in het dagelijks gedrag. Door deze weg in te slaan verzekeren organisaties zich van een stevig fundament voor verdere groei en innovatie.

Onze diensten

We hebben twee focusgebieden:

  • Inclusieve cultuur creatie
  • Executive search

Inclusieve cultuur creatie

Wij ondersteunen en adviseren organisaties met het ontdekken van waar ze staan en waar ze naartoe willen mbt inclusiviteit, de opmaat design, ontwikkeling en de uitrol van D&I frameworks die daarbij hoort.  Waaronder onder andere de volgende (opmaat) diensten:

   • (Executive) dialogue sessions
   • Retentie programma’s
   • Inclusion monitor (hoe gaat het en waar moeten we bijsturen)
   • Individuele en team coaching
   • Inclusive Leadership Accelerator

Meer weten over inclusieve cultuur creatie?

Executive search

Wij werken met organisaties met als doel om ze niet alleen in contact te brengen met top-talent die passend is met hun bedrijfsculturen en strategische doelen maar ook om ze te ondersteunen met de onboarding, ontwikkeling en doorstroom van talenten op de langere termijn. Naast executive search mbt inclusieve leiderschapstalenten, specialiseren we ook op vrouwelijk en bi-cultureel talent. Wij geloven dat vrouwelijke en bi-culturele talenten organisatorisch succes bevorderen door diversiteit van gedachten en manieren van samenwerking in te brengen in boardrooms en organisatie breed.

Meer weten over executive search?

Ontmoet The Inclusion Partners

Neem contact op en laat ons weten hoe we kunnen helpen.


  Yes, I understand and agree my personal data will be stored.