Onze werkwijze

Voor ons is inclusie nooit een doel op zich. Het uiteindelijke doel is organisaties steunen in het waarborgen van hun continuïteit en relevantie. Inclusie is een middel en staat centraal bij alles wat wij doen. Wij geloven in samenhang. In het streven naar inclusie schenken we altijd aandacht aan de bredere context en de wisselwerking tussen verschillende factoren binnen een organisatie.

Onze interventies richten zich altijd op meerdere niveaus. Op deze manier dragen we zorg dat verandering beklijft en de organisatie als geheel profiteert.

Om succesvolle en duurzame verandering te realiseren gaan we lange termijn relaties aan met onze partners. Geen snelle oplossingen, maar diepgaande structurele veranderingen die leiden tot succes. Het creëren van bewustwording van inclusie is een onderdeel bij al onze interventies.

We vinden het belangrijk bij al onze partners de autonomie te bevorderen. Bij onze interventies streven we ernaar zo veel mogelijk van het leren en ontwikkelen plaats te laten vinden binnen de dagelijkse praktijk.

Wij bieden diensten die mensen helpen in hun persoonlijke groei en ontwikkeling, in een zo inspirerend mogelijke omgeving.

Partners & Associates

Lees alles over de mensen achter The Inclusion Partners


    Yes, I understand and agree my personal data will be stored.